„Krajský úřad nerespektuje rozhodnutí soudu a vydává opět stejné nezměněné stanovisko k územnímu rozhodnutí vydanému stavebním úřadem v Ústí nad Orlicí,“ zlobí se zástupce desítky stěžovatelů Michal Pech. Podle obyvatel ulice, která přímo přiléhá k areálu nemocnice, kde má být nový urgent vybudovaný, nepřijal Pardubický kraj jediné opatření, které uznal krajský soud jako opodstatněné.

Odvolání zamítnuto

„Odbor životního prostředí a zemědělství, který o odvolání rozhodoval, odvolání zamítl a potvrdil předchozí rozhodnutí. Právní moci rozhodnutí nabývá 23. května. V pondělí bude předáno staveniště pro druhou etapu stavby,“ sdělil tiskový mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Nešťastní majitelé rodinných domků ujišťují, že výstavbu centrálního příjmu nebojkotují, jak by se nezasvěceným mohlo zdát, pouze se snaží najít řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany sporu, je i investora.

„Jediné, o co jsme bojovali, aby byl oddělen proces příjmu pacientů urgentního příjmu od stávající zástavby dělící, jak vizuální, tak akustickou stěnou,“ upřesňuje Michal Pech. Předpokládá se, že dosud klidnou, tichou ulicí bude po dokončení nového centrálního příjmu projíždět 120 sanitních vozů za den. V nočních hodinách se odhady pohybují kolem 40 sanitek.

Obyvatelé vilek prý problém zveličují

Pardubický kraj ale o žádných úpravách projektu neuvažuje. Alespoň ne teď. Podle Zdeňka Čížka z Odboru životního prostředí a zemědělství, který je podepsaný pod rozhodnutím o odvolání, obyvatelé vilek problém zveličují. Směrem do ulice k budoucí čtyřpatrové budově urgentu prý nemají obrácená žádná z oken obytných místností. A tudíž je přijíždějící sanitky houkáním ani světly a pohled na transportované, třeba i vážně zraněné pacienty nemohou omezovat. „Je zřejmé, že popisovaná část pozemku u rodinných domů neslouží k oddychu a odpočinku, naopak se jedná o část technickou, která navíc spolu s vlastní budovou rodinného domu odděluje a chrání klidovou část zahrad od ulice a areálu nemocnice,“ tvrdí Zdeněk Čížek.

Podle majitelů vilek krajští úředníci nemluví pravdu. „Kde přišli na lživé informace o tom, že k nemocnici máme situovány garáže a stání pro auta. Přitom všechny domy mají jediná okna do ulice, a to každý dům v podkroví ložnice a v přízemí obývací pokoje,“ zlobí se.

Obyvatelé ulice poukazují rovněž na to, že s nimi nikdo z Pardubického kraje nekomunikuje. „Písemně jsem urgoval krajský úřad na vydání stanoviska. Termín tři měsíce mi přijde jako záměrné zdržování. Není ani minimální pokus ze strany kraje najít nějaké lidské řešení,“ říká Michal Pech.

Deset vlastníků rodinných domků chce proto svoje práva i nadále hájit u soudu. Krajský úřad, který má být podle nich nestranný, je současně investorem i orgánem posuzujícím vydané územní rozhodnutí. „Vzhledem k tomu, že už ani úřady nectí rozhodnutí soudů, budu se snažit hájit svá práva přes ombudsmana pro ochranu lidských práv a opětovně soudem,“ pokračuje Michal Pech.

Upozorňuje na to, že zrušení územního rozhodnutí sice nemá vliv na stavbu, stavební povolení zůstává v platnosti, ale platné územní rozhodnutí je nutné ke kolaudaci stavby. „A bez územního rozhodnutí není možné stavbu zkolaudovat,“ uzavírá Michal Pech.