O křeslo v patnáctičlenném obecním zastupitelstvu se letos uchází jedna politická strana a čtyři sdružení nezávislých kandidátů. Jedni z nich se snaží získat voliče na svou stranu neobvyklou nabídkou. Pro ty, kdo se rozhodnout dát hlas jejich kandidátům, budou na sídlišti Zámeček, které od obce dělí zámecké návrší, po celou dobu voleb připravena dvě osobní auta. Ta je budou odvážet k volební místnosti v rudoltickém kulturním domě. Otázkou je, jak si sdružení „své voliče“ pohlídá, aby skutečně volili „toho, koho mají“.

Paradoxem celé situace je fakt, že obec pro obyvatele Zámečku běžně zdarma vypravuje autobus. Ani letošní podzimní volby nebudou výjimkou. Autobus pojede v sobotu v 8.30 hodin ze Zámečku a hned v 9 hodin zpět.

V Rudolticích se bude patnáctičlenné zastupitelstvo volit vůbec poprvé. Doposud obec měla devět zastupitelů a starosta, respektive starostka měli velké pravomoci. V obci proto vznikne z řad zastupitelů i rada. Ta má zajistit především větší kontrolu rozhodování.