Letos vyjíždějí o týden později. „Důvodem posunu je sladění období provozu cyklobusů s ostatními regiony jako jsou Krkonoše, Český ráj a Kladské pomezí," upozorňují organizátoři projektu z Euroregionu Glacensis.
Cyklobusy budou nově vyjíždět také z Pardubic. Stávající linka z Holic je prodloužena až do Pardubic. U ostatních linek dochází pouze k mírným časovým posunům z důvodu další návaznosti na jiné autobusové spoje a vlaky.  „I v letošním roce je v provozu linka směřující do polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona. Doposud málo objevené území přilehlého Polska nabízí rozsáhlou síť cyklotras propojující zajímavé turistické cíle, doplněné vhodně objekty agroturistiky a gastronomie," dodávají organizátoři projektu.
Připraveno je jedenáct autobusových linek, které cyklisty vyvezou do tradičních vrcholových partií Orlických hor a oblasti Králického Sněžníku.(zr, daf)

Cyklobusy Orlických hor 2014
Období provozu: 31. 5. – 28. 9. 2014 o sobotách, nedělích a státních svátcích.
Aktuální jízdní řád bude k dispozici v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardubickém kraji a přímo v cyklobusech, stejně tak v běžných linkových autobusech.
Více informací včetně map a přehledu autobusových linek zájemci najdou na webových stránkách www.euro-glacensis.cz.

Cyklobus Českomoravským pomezím
Vysokomýtsko – Tak  jako každý rok bude cyklobus brázdit i Českomoravské pomezí.
Autobus uzpůsobený pro převoz jízdních kol poprvé vyjede poslední víkend v červnu. Jezdit bude každý pátek, sobotu a neděli od 27. června do 28. září, celkem tedy čtrnáct prodloužených víkendů. Cyklistům umožní poznávat nejen krásy historických měst Českomoravského pomezí, ale také další zajímavá místa, jako jsou zámek v Nových Hradech, Hřebečské důlní stezky, Toulovcovy maštale, rozhlednu na Kozlově nebo zříceninu hradu Cimburk. „V cyklobusu bude, stejně jako minulý rok, platit jednotný tarif, který je společný pro všechny vlaky a autobusy veřejné dopravy v Pardubickém kraji," uvedl Jiří Zámečník, manažer cestovního ruchu Českomoravského pomezí.
Páteční trasa cyklobusu povede z Poličky přes Svitavy do Jevíčka, z Jevíčka pak přes Moravskou Třebovou, Svitavy, Českou Třebovou a Litomyšl do Poličky a večer zpět. V sobotu se cyklisté dostanou z Poličky přes Nové Hrady do Vysokého Mýta, Litomyšle, České Třebové, Svitav a Jevíčka a odpoledne zpět. Nedělní trasa je vedena přes stejná města a obce jako sobotní, ale v opačném směru. Podrobné informace budou k dispozici v průběhu června na turistickém portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. (jš, zr)