Ještě na jaře loňského roku to vypadalo, že vše půjde hladce. Záměr posoudil Krajský úřad Pardubického v rámci zjišťovacího řízení, který dospěl k závěru, že posouzení podle zákona (tzv. velká EIA) nebude nutné.

Proti rozhodnutí kraje se však ohradila obec Staré Město, na jejímž katastru má odpočívka stát. „S umístěním nesouhlasíme. Již několikrát jsem tento názor předala jak na krajský úřad, tak přímo investorovi i projekční kanceláři,“ říká starostka Jarmila Řezníčková. Nesouhlasné vyjádření, které opakovaně schválilo zastupitelstvo obce, však došlo na krajský úřad až tři dny po zákonné lhůtě. Spolu s odmítavým stanoviskem Starého Města doputovala do Pardubic rovněž petice, kterou podepsalo 244 lidí.

Opožděné doručení vyjádření vneslo do zjišťovacího řízení zásadní zvrat. Ukázalo se, že krajský úřad v jeho průběhu chyboval. Obec se proti rozhodnutí, podle kterého stavba nemá vliv na životní prostředí a není nutné ji posuzovat podle zákona, odvolala. Krajský úřad odvolání jako nepřípustné zamítl a k posouzení je předal nadřízenému orgánu, který je ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo sice nepřípustnost odvolání potvrdilo, současně však vyšlo najevo, že krajský úřad ve zjišťovacím řízení opomněl ministerstvo požádat o vyjádření.

Ministerstvo nařídilo nové řízení

Část pozemků, na kterých má odpočívka vyrůst, patří do zemědělského půdního fondu s nejvyšší bonitou. Ministerstvo proto ve zkráceném přezkumném řízení rozhodnutí krajského úřadu zrušilo a nařídilo nové řízení. „Vyhodnocení vlivů na půdu považuje ministerstvo u takto významného záboru za nedostatečné. Vliv na půdu je jedním z nejvýznamnějších, a to vzhledem k zasažení nejvyšších půdních bonit ve spojení s plošným rozsahem záměru,“ uvádí ředitel odboru výkonu státní správy ministerstva Libor Hejduk.

Krajský úřad pochybení přiznal. „Ve správním postupu skutečně nastala chyba. V novém zjišťovacím řízení úřad chybu napravil a v závěru zjišťovacího řízení stanovil, že záměr bude posuzován podle zákona,“ sdělil na dotaz Deníku mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

V dosavadním průběhu posuzování vlivu na životní prostředí tak došlo k zásadnímu obratu, se kterým se musí Ředitelství silnic a dálnic nově vyrovnat. Námitky, které proti stavbě odpočívky vzneslo Staré Město, však i nadále odmítá. „Podání žádosti předpokládáme ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Nebude obsahovat žádné změny týkající se návrhu odpočívky, ale bude mít samozřejmě větší rozsah než měla dokumentace k posouzení záměru,“ říká Romana Šolcová z pardubické správy ŘSD.

Poloha odpočívky vychází ze studie rozmístění odpočívek na celé dálnici D35. Požadavku Starého Města na změnu umístění odpočívky nelze podle Romany Šolcové vyhovět. „Jsme si vědomi, že v tomto úseku prochází trasa D35 velmi vhodnou třídou bonity půdy a vymístění na nižší třídu bonity by znamenalo přemístění celé D35, což je samozřejmě nemožné,“ vysvětluje.

Novou žádost podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, chce ŘSD předložit ve třetím čtvrtletí letošního roku. „Žádost o územní rozhodnutí je nyní pozastavena. Nebude obsahovat žádné změny týkající se návrhu odpočívky, ale bude mít samozřejmě větší rozsah než měla dokumentace k posouzení záměru,“ dodává Šolcová.