„Ti přinesli ukázky rohů a paroží, nahrávky zvuků zvířat a vyprávěli dětem o stromech a zvířatech, která najdeme v našich lesích. Poté se žáci pátého ročníku zúčastnili soutěže na téma lesy, kterou pořádala rovněž Lesní správa. Celý první stupeň se potom vydal na přírodovědnou vycházku. Akce byla ukončena společným opékáním vuřtů ve školním areálu,“ uvedl ředitel školy, která se ochraně životního prostředí dlouhodobě věnuje, Josef Kopecký. Žáci druhého stupně den věnovaný Zemi oslavili aktivně. Stejně jako loni uklízeli včera koryto řeky Orlice a okolí silnice mezi Sopotnicí a Potštejnem v délce několika set metrů. Za hodinu práce v chráněné přírodní oblasti naplnili odpadky asi patnáct pytlů. Mezi jejich „úlovky“ byl i barevný televizor značky Rubín, pneumatika nebo plastový patník. „Děti byly letos spokojenější, nepořádku skutečně ubylo,“ hodnotil ředitel.