Hrušová je místem, kde se doposud poměrně autenticky dochoval velký soubor objektů zděné lidové architektury vystavěných v průběhu celého 19. století. Jedná se tedy v dnešní době o zajímavou a z historického hlediska velmi hodnotnou urbanistickou situaci. Účelem přednášky Jiřího Švece a Zuzany Vařekové, odborníků z pardubického pracoviště Národního památkového ústavu, bude představit historickou zástavbu Hrušové a urbanismus vesnice, respektive dynamiku a podstatu proměn dané obce v průběhu času.
Setkání v Hrušové je jednou z aktivit pořádaných v rámci celorepublikového tématu Národního památkového ústavu nazvaného Krásy české vesnice dnes a před lety. Primárním cílem všech akcí a programů realizovaných v průběhu roku NPÚ i jeho partnery bude představit veřejnosti nejen krásu, rozmanitost a kulturní hodnoty našeho lidového stavitelství, ale také poukázat na smysl a význam samotné péče o jeho zachování a obnovu.