I proto jsem byla příjemně překvapena, když jsem se dozvěděla, že nás sem, do Středního odborného učiliště opravárenského, čeká exkurze. A to nejen nás deváťáky, ale celý druhý stupeň.
Dolní Lipka leží asi 3 kilometry za Králíky a k SOU se dá dojít nejen po hlavní silnici, ale i zadem kolem čističky odpadních vod. Protože zatím panovalo poměrně příznivé počasí, v pátek 7. listopadu 2014 jsme do učiliště měli jít po svých, což jsme s nadšením uvítali. Ovšem i když ve čtvrtek bylo hezky, v pátek ráno bylo lezavo, zima, foukal vítr a mlha pořád ještě neopadla. Dokonce začalo i poprchávat. Proto jsme cestu absolvovali autobusem.
Do SOUo jsme všichni dorazili okolo 9. hodiny, protože nás bylo kolem dvou set, tak chvíli trvalo nás sem dovézt. Ve škole se nám dostalo milého přivítání od paní ředitelky Mgr. Petry Doubravové. Od ní jsme se dozvěděli, že žáci zde získávají odborné a teoretické vzdělání v tříletém učebním oboru „Opravář zemědělských strojů". Absolventi navíc zdarma získávají řidičský průkaz skupin B (osobní automobil), T (traktor), C (nákladní automobil). Žáci mohou studovat i nástavbové studium v oboru „Podnikání". Tento obor lze studovat jak denní formou po dobu dvou let, tak i dálkovou formou po dobu tří let a získat tak úplné střední vzdělání s maturitou.
Každé třídy se ujali vždy dva zdejší studenti, kteří se stali našimi průvodci. Ve škole panuje příjemné, přátelské ovzduší. Areál školy je rozsáhlý, zahrnuje tři budovy, mezi nimiž jsou asfaltové chodníky a malé parčíky, což se mi moc líbilo. Viděli jsme různé „běžné" učebny, jak bych to laicky nazvala já, ale i dílny s auty určené k odborné výuce, dílny určené k výuce sváření a kování. Také jsme viděli hasičská auta a byli jsme poučeni o první pomoci. Sami jsme si mohli zkusit svářet, kovat, odšroubovat kolo z auta i svézt se traktorem, čímž byli nadšeni nejen chlapci.

„V SOUo to bylo pěkné. Skoro celá třída si něco svařila, bylo to zajímavé. Exkurze do této školy se nám moc líbila, děkujeme za její uskutečnění." 
Andrejka T., VI.B

„V SOUo se mi moc líbilo. Nejvíce to, že jsem si mohla vyzkoušet sváření a odšroubovat a přišroubovat kolo na autě. Bylo tam moc příjemné prostředí ."
Míša N., VIII. A

„Exkurze byla pěkně připravená a zajímavě provedená."
Šimon K., IX. B

„Narazíte tady na spoustu zajímavých lidí. Také myslím, že je fajn, že žáci mají možnost zde zdarma získat řidičský a svářečský průkaz, který je při hledání zaměstnání žádaný."
Lukáš A., IX.C

Součástí areálu školy je plně vybavený domov mládeže, který nabízí ubytování žákům ze vzdálenějších obcí. Škola je příjemcem dotací z evropských fondů. Díky projektu „Modulová výuka diagnostiky osobních aut" mají zdejší žáci možnost naučit se věci důležité pro jejich budoucí praxi pomocí moderních interaktivních materiálů a pomůcek.
Po poledni, kdy se počasí umoudřilo, jsme se vydali již pěšky zpět do Králík. Ale ve třetině cesty nás zastihla přeháňka, takže do naší školy jsme dorazili sice zmoklí, ale s pocitem příjemně a užitečně stráveného dopoledne.
Klára Bajtová, IX.C, G a ZŠ Králíky