Hotovo. Mýtská radnice dokončila dva projekty, které mají chránit podzemní vodu. Tu totiž ohrožovaly staré nezabezpečené vrty, ke kterým se nikdo nehlásí. „Nechceme čekat, až se něco stane,“ uvedl ještě před spuštěním projektů místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

V první výzvě Státního fondu životního prostředí (SFŽP) se k Mýtu přidalo dalších šest subjektů a SFŽP už vyhlásil výzvu druhou. Mezitím ale Mýto své dva projekty dokončilo.

Měly pomoci, ne škodit

Na první z nich – pasportizaci – přispěl Pardubický kraj a na ploše bezmála 200 kilometrů čtverečných Vysokomýtské synklinály bylo lokalizováno 1130 vrtů. Většina z nich byla už v minulosti sanována a nyní už vodu neohrožují. Dalších 151 vrtů bylo podle stavu a možnosti budoucího využití rozčleněno do několika kategorií. „Samostatnou kategorii tvoří objekty v havarijním technickém stavu, které již není možné využívat. Do této kategorie bylo zařazeno dvaadvacet vrtů, které jsou nyní navrženy k likvidaci,“ vysvětlil Martin Krejza a podotkl, že nyní už by ale odpovědnost měl převzít stát.

Druhý projekt se zabýval samotnou likvidací, a to dvou nebezpečných vrtů v Dolním Újezdu a Džbánově. Vrty přitom původně měly přinášet informace o podzemní vodě, nakonec ale představovaly hrozbu. „Hrozilo propojování jednotlivých zvodní,“ konstatoval místostarosta. Likvidace přišla na bezmála 400 tisíc korun, 90 procent uhradila dotace SFŽP. Vrty likvidovaly místní Vodovody a kanalizace a odborná hydrogeologická společnost.

Hlubší má přednost

Podle hydrogeoložky Jany Duškové je podzemní voda na Vysokomýtsku bohatstvím. „V rámci tohoto rajonu je až pětikolektorový zvodněný systém,“ nechala nahlédnout do podzemí s tím, že zvodně se liší svou vydatností a voda z hlouběji uložených zvodní putuje k lidem přednostně.

Staré vrty řeší na Kyšperské synklinále i Sdružení obcí Orlicko. Jak sdružení informovalo, projekt převzali na konci listopadu a likvidace dvaadvaceti vrtů bude hlavním úkolem roku 2018. Vrty leží na šesti katastrech – Letohradu, Žamberka, Dlouhoňovic, Verměřovic, Klášterce nad Orlicí a Horní Čermné.