V doprovodu ředitele organizace se vydal do Pardubic na slavnostní vyhlášení projektu Evropský rok dobrovolnictví 2011. Jeho cílem je vyzdvihnout a ocenit nenahraditelnou činnost lidí a organizací, protože význam dobrovolné činnosti se odráží v přínosu pro celou společnost. Nominováni mohli být dobrovolníci a organizace z Pardubického kraje. Ocenění je rozděleno do tří samostatných kategorií: dobrovolník, nestátní nezisková organizace, společensky odpovědná firma. Nejvýznamnější počiny z oblasti dobrovolnictví oceňovala nezávislá komise. Deset počinů z každé kategorie dostalo věcnou cenu a pět nejvýznamnějších se podívá do Štrasburku. „Tím nejkrásnějším poděkováním za záslužnou činnost Jardy Skalického je získané ocenění v kategorii dobrovolník. A tím ještě krásnějším, že je mezi pěti nejvýznamnějšími, kteří se podívají do Štrasburku. Ráda bych poděkovala za všechny zaměstnance a obyvatele Domova Jaroslavu Skalickému za jeho dobrovolnou činnost,” uvedla za Sociální služby Lanškroun Marcela Knápková, koordinátorka dobrovolníků.

(tz, zr)