Příběh Vladimíra Zamazala st. je jedním z těch, kteří byli ochotni proti komunistické totalitě vzdorovat. V roce 1947 na přání prezidentské kanceláře se účastnil s dalšími členy pardubické jednoty ORLA stěhování biofyzikální laboratoře Ing. Jana Štampfla. Československá kontrašpionáž zjistila, že o výsledky jeho výzkumu má eminentní zájem Sovětský svaz. Prezidentská kancelář, která měla v té době nad laboratoří dohled, dala pokyn laboratoř tajně přestěhovat. To se povedlo a po vítězství komunistů byla celá skupina zadržena a ve zinscenovaném procesu odsouzena. Za „vyzvědačství a velezradu" byl odsouzen Vladimír Zamazal k deseti letům práce v uranových dolech a propadnutí veškerého majetku.
Ministr obrany uvedl, že všechny představitele třetího odboje spojuje vůle ke svobodě, pevnost charakteru a čisté srdce. „Jste svědomím doby. Vaše úloha je nezastupitelná, neboť minulost není ani zdaleka uzavřenou kapitolou. Je třeba se k ní vracet, hledat a poznávat kořeny systému, který způsobil tolik nespravedlnosti, bezpráví a hořkosti," poděkoval ministr oceněným za jejich statečné postoje a činy. (mag)