„Požadavek obyvatelé zdůvodňují tím, že v této oblasti nemohou stavět domovní čistírny odpadních vod, rodinné domy ani přistavovat garáže nebo objekty pro chov domácího zvířectva,“ přiblížil obsah petice radní zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil. „Činnosti, které občané v petici uvádějí, nejsou na území přírodního parku zakázány. Rozhodnou-li se například pro stavbu domu nebo jeho přístavbu mimo území souvisle zastavěné, jsou vázáni na souhlas orgánu ochrany přírody. Jsou-li zamýšlené činnosti situovány do zastavěného území, není souhlasu třeba,“ vysvětlil pravidla radní Kroutil.

(zr)