Milion korun za způsobené příkoří a újmu, to po vysokomýtské radnici požadoval bývalý tajemník Pavel Nádvorník. Ve své funkci působil tři roky, skončil na konci května roku 2015, vzápětí ale město zažaloval. Ve středu padl verdikt: město platit nemusí.

Kázal vodu, pil víno

O co šlo? Podle starosty Františka Jiraského tajemník Pavel Nádvorník zavedl vůči zaměstnancům přísná pravidla, která ale on sám příliš nedodržoval.

„Atmosféra na městském úřadě tehdy znemožňovala normální lidskou komunikaci. Bývalý tajemník nerespektoval ani ta pravidla, která pro zaměstnance stanovil,“ potvrdil starosta František Jiraský.

Nové vedení radnice nenechalo situaci, kdy tajemník podle známého rčení „kázal vodu, sám pil víno“, dlouho bez odezvy.

Pod kontrolou

„Poté, co bývalý tajemník své nezvykle výsadní postavení ztratil a výkon jeho činnosti se dostal pod přímou kontrolu, se rozhodl k rozvázání pracovního poměru a nabídl nám řešení dohodou,“ vysvětlil František Jiraský.

Po několika týdnech ale na radnici přišla nečekaná předžalobní výzva, a to i přes velkorysé odstupné: Pavel Nádvorník požadoval jako satisfakci zaplatit tři miliony korun, které v rámci žaloby nakonec snížil na jeden milion korun.

Neuspěl však u ústeckého okresního soudu, ani následně u odvolacího soudu, přestože obhajoba nebyla jednoduchá.

„Žalobce obvinil vedení města z diskriminace a šikany, a město muselo prokázat, že se útoků na chráněné hodnoty nedopustilo. Podařilo se ukázat na celý kontext událostí a přesvědčit soud, že přijatá opatření byla nutná, žádoucí a oprávněná, a že nemohla způsobit újmu na cti čí zásah do osobnostních práv žádné osobě, která by se v postavení Pavla Nádvorníka nacházela,“ komentoval případ právní zástupce města Ludvík Matoušek.

Ten vysokomýtskou radnici zastupoval i ve vyhraném sporu s odmítnutou dialyzační společností B. Braun Avitum, která také žalovala město o dvacet milionů korun.

„V poslední době jde o další vítězství, které si město připsalo. Přesvědčili jsme jak Okresní soud v Ústí nad Orlicí, tak senát odvolacího soudu v Pardubicích, že veškerá opatření, která jsme před třemi lety pro zlepšení řádného vedení městského úřadu přijali, byla oprávněná,“ konstatoval František Jiraský. Rozsudek odvolacího soudu je zatím nepravomocný, bývalý tajemník by ještě mohl podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Přívětivý úřad

Pavla Nádvorníka na pozici tajemníka vystřídal po vyhraném výběrovém řízení Jan Vlček, který byl zvolen z pěti uchazečů. Musel se vypořádat s nově nastavenými pravidly, která platila po celou jeho zkušební dobu. Situace na mýtském městském úřadě se stabilizovala a její současnou funkčnost potvrdilo i ocenění Přívětivý úřad, které tajemník Jan Vlček převzal na jaře letošního roku.