Předmětem společného setkání se starostou Obce Žampach Jaromírem Zahrádkou na půdě Domova pod hradem Žampach bylo mimo jiné projednání možností instalace drobné expozice věnované památce Františka Lützowa přímo v Londýně.

František Lützow byl jedním z největších zastánců a propagátorů českého národa na přelomu 19. a 20. století a autorem cenných vědeckých a historických prací, vycházejících z jeho znalostí české historie a literatury.

„Významná část života a díla Františka Lützowa je přímo spojena se žampašským zámkem, zde od roku 1884 také pobýval. Většina původních úprav zámecké budovy a parků je jeho dílem. Proto se snažíme u nás shromažďovat a uchovávat vše, co s dílem Františka Lützowa souvisí,“ vysvětluje Luděk Grätz, ředitel domova.

„V roce 2001 nechala obec Žampach vybudovat pomníček s pamětní deskou z dílny akademického sochaře Zdeňka Kolářského. Ten se nachází před horním vstupem do zámeckého areálu,“ připomíná starosta obce Jaromír Zahrádka.

„Pokusím se najít vhodné umístění pro vaši expozici. Myslím, že dobrou možností by byly prostory na naší ambasádě v Londýně. Připravím také doprovodnou přednášku o životě a díle Františka Lützowa, ve které bude také prostor pro prezentaci Domova pod hradem Žampach,“ uzavřel společné jednání Milan Kocourek.

Milan Kocourek je mj. autorem knihy Dějiny Sokola Londýn a je velkým odborníkem na historii, včetně osobnosti Františka Lützowa.

(gr)