Z plátů hlíny postupně lepili jednotlivé budovy a zdobili detaily podle fotografií, pak hotové modely vypálili. Ne každá budova je však zcela autentická, prostor zde má také dětská fantazie a vidění.

Dílo převzal starosta města Petr Hájek, umístěno bude v reprezentačních prostorách radnice.