V oblasti sportu ji obdržel volejbalista Lukáš Vašina, běžkyně Adéla Stránská a Lubomír Vašina za 20. ročník Týdne sportu. V oblasti kultury byli oceněni Smíšený pěvecký sbor Bendl a mužský pěvecký sbor Il Rifugio za koncert ke 100. výročí vzniku republiky, Michal Horák za autorskou výstavu grafik a fotografií „Díky Janům“ a Alice Formánková za výtvarný happening Kobylinec 2018. Cenu starostky dostal zapsaný spolek Za jeden provaz – za mimořádnou aktivitu ve prospěch handicapovaných osob.