Ten byl dlouholetý sekretář Jiskry Kerhartice a předseda STK OFS Ústí nad Orlicí a také významná osobnost, která se zasloužila o fotbal v Kerharticích. Turnaje se zúčastnila družstva Kerhartic, Sopotnice, Jehnědí a Libchav U19.