Své služby na Mírovém náměstí prezentovali poskytovatelé sociální služeb, nejen pro děti byly součástí programu i různé soutěže i možnost vyzkoušet si, jak se chodí s chodítkem, jezdí na invalidním vozíku a jaká úskalí takový člověk musí překonat. K vidění byly také další kompenzační pomůcky a zakoupit bylo možné výrobky od klientů sociálních zařízení.