„Stavba pokračuje podle plánu, hotová je skeletová konstrukce a nyní se pracuje na zdivu v prvním a druhém nadzemním podlaží,“ uvedl k průběhu stavby ředitel územního odboru HZS Ústí nad Orlicí Libor Dušek. Výhodou nové budovy oproti původnímu působišti žamberských hasičů bude přímé napojení na hlavní silnici, což přinese rychlejší a bezpečnější výjezd zásahové techniky. Stavba přijde na zhruba 60 milionů korun, dotace z evropských fondů přesáhla 19 milionů.