A nechyběl ani slavnostní přípitek na Hromovládce. Tradiční akci pořádá spolek Bacrie, který vznikl v roce 2007 z volného uskupení fanoušků historie a archeologie. Spolek se zabývá životem a technologiemi lovců, prvních zemědělců, tavičů kovů doby bronzové i prvních etnik - Keltů, Germánů nebo Slovanů. Tradiční oslava Hromnic se v Křivolíku konala už potřetí.