Na mnoha místech okresu proběhlo u památníků kladení věnců, tradičně nechybělo například u hrobů obětí světových válek na letohradském hřbitově. Vzpomínkového aktu se zúčastnily zhruba dvě desítky lidí, samotného kladení se ujali místostarosta Letohradu Martin Hatka a radní Iva Janoušková. A nechyběla ani státní hymna v podání ředitele místní „zušky“ Rostislava Balaštíka.

V Ústí nad Orlicí se kladení uskutečnilo už v pátek 27. října, a to u Památníku odboje a v parku Československých legií v Ústí nad Orlicí. Pietního aktu se tradičně zúčastnili zástupci Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, vojska a za město starosta Petr Hájek a místostarosta Jiří Preclík.

Ve sváteční sobotu se pak v sále Základní umělecké školy J. Kociana uskutečnil sváteční koncert. Nechyběly například skladby Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka a také řada národních písní. V průběhu večera se představila Hana Bauerová, Ludmila Hrodková, Jan Sisr, Eva Felgrová a Kamila Šejnohová. Sváteční večer spořádal Klub přátel umění ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jaroslava Kociana.