Jak informoval za organizátory Radek Strasmeier, páteční i sobotní večer se nesl v duchu volné zábavy. „V sobotu ráno proběhla letecká soutěž, kdy úkolem bylo vyhledat v okolí několik znaků a poté vyfotit město Letohrad. V závěru letecké soutěže byla disciplína 'nejhezčí' obličej při průletu kolem fotografa,“ konstatoval. Následovala soutěž Náčelníkova pakárna s několika disciplínami, například Pojídání jodových tablet, Sběr radioaktivního materiálu,

Přechod zamořeným územím nebo třeba Hašení jaderného požáru. Odpoledne proběhla přednáška Tomáše Berky o návštěvě Černobylu s promítáním fotografií.