Tradiční slavnost obnovil Spolek přátel Růžového paloučku po sametové revoluci před devatenácti lety. Na místo opředené pověstmi ale míří návštěvníci i jindy. Palouček s růžemi si vyhlédli také snoubenci.

Na nedělní slavnost přijel nejen Alfréd Strejček, ale také prezident České Křesťanské akademie Tomáš Halík. „Nejsem na Růžovém paloučku poprvé. Slavnost považuji za důležitou, protože se tady setkávají křesťanské tradice. Připomínáme si Cyrila a Metoděje i Mistra Jana Husa v době, kdy jsme součástí sjednocující se Evropy. Tak tyto osobnosti mají i evropský význam. Učí nás přemýšlet evropsky,“ uvedl Tomáš Halík. V Újezdci se setkal s husitským farářem, Alešem Jaluškou z Lomnice nad Popelkou, ale také s vikářem Františkem Benešem z Litomyšle.

První svatba

Slavnost na Růžovém paloučku má dlouhou historii. „V době totality a za druhé světové války byla zakázaná. Spolek ji ale obnovil před devatenácti lety. Od té doby se koná každý rok,“ sdělila starostka Újezdce Hana Dostálová. Nejde ovšem o jedinou akci na paloučku. Vždy v květnu se tu koná koncert. Prvního srpna se tady uskuteční historicky první svatební obřad.