Na workshopu se podílelo občanské sdružení Bacrie, jež se věnuje experimentální archeologii. „Náměty byly dobové, šlo především o zobrazení fauny zanechané pravěkými umělci ve známých jeskyních, jako jsou Lascaux, Altamira a další. Ještě pár měsíců, než je smyje počasí, zde budou pro kolemjdoucí návštěvníky k vidění nejen mamuti, ale také bizoni, koně, medvědi, jeleni a další zvířata v téměř takové podobě, jak byla před desetitisíci lety zachycena," uvedla učitelka.