Jak by mělo vypadat hřiště u hřbitova?
Hledají podobu nového hřiště