Kladení věnců u Památníku odboje a v parku Československých legií v Ústí nad Orlicí se uskutečnilo už v pátek, ve sváteční pondělí se pak v obřadní síni radnice odehrál sváteční koncert pořádaný Klubem přátel umění Ústí nad Orlicí. Zahrál tu i profesionální varhaník, ústecký rodák Martin Kubát.