Nesla se v duchu první republiky a kromě ní třetí den Města v pohybu nabídl výstavu kaktusů, florbal, plavání, sportovní den pro školky či běh městem, v centru města pak kulturní program - na Mírovém náměstí vystoupili klienti stacionáře a ZŠ Speciální. Následovalo pěvecké oddělení ZUŠ, dechový orchestr města a BLACK BAND. Ve večerním programu plném jazzu se představil František Uhlíř společně s Janem Jiráněm a kapelou…