V rámci konání akce Město v pohybu již tradičně navštěvují Ústí nad Orlicí delegace z partnerských měst. V úterý 4. června přijela delegace z polské Bystřice Kladské vedená paní starostkou Renatou Surmou. Při pracovním obědě zástupci města zhodnotili dosavadní vzájemnou spolupráci a domluvili se na schématu oslav 25 let od podpisu smlouvy o spolupráci mezi oběma městy. Ta byla podepsána roku 1994 na vrcholu Králického Sněžníku. 

V sobotu 8. června přijela do Ústí nad Orlicí delegace z německého města Amberg a poprvé navštívil naše město nový starosta berlínské části Neukölln Martin Hickel. Delegace si prohlédly nejen město, ale zavítaly i nedaleké Litomyšle. V rámci prohlídky Ústí navštívily park u kostela, budovou Roškotova divadla, sportovní areál, Základní uměleckou školu Jaroslava Kociana a Centrum sociální péče. Při společné večeři delegace hovořily o nových vizích a aktivitách k další spolupráci, o svých zkušenostech z realizace dosavadních projektů a představili nové stěžejní projekty ve svých městech. 

Součástí oficiálního programu bylo společné zahájení výstavy, kterou Městskému muzeu Ústí nad Orlicí zapůjčilo Mobilní muzeum radnice městské části Berlín-Neukölln. Výstavu zajistil spolek Přátelé Neuköllnu, jehož členové městské slavnosti Město v pohybu pravidelně navštěvují. Výstava s názvem „Berlínská čtvrť Neukölln za první světové války“ mapuje situaci místních obyvatel v letech 1914-1918, kdy desítky tisíc mužů musely jako vojáci na frontu a tisíce z nich se nikdy nevrátily. Ženy a mládež převzaly jejich práci v podnicích, trpěly hladem a nouzí. Úřady, církev a školy organizovaly domácí frontu, která se však s přibývajícími roky války čím dál více rozpadala. Pomocí vyhlášení stavu obležení, pomocí cenzury tisku a policejního násilí byla potlačována veškerá veřejná kritika vojska a vlády. Ale právě v Neuköllnu, kde byl antimilitarismus obzvlášť silný již před rokem 1914, se velmi záhy začal zvedat protest proti nesmyslnému vraždění a katastrofálnímu nedostatku v zásobování. Takzvané "výtržnictví z hladu", demonstrace a stávky byly předzvěstí revoluce, která v listopadu 1918 smetla starý řád. Výstavu potrvá v Městském muzeu Ústí nad Orlicí do 30. června 2019.