Komponované vystoupení složené z hříček jednotlivých tříd gymnázia se uskutečnilo v Roškotově divadle. Vybrané třídy si připravily scénky na předem daná témata.

Studenti si na začátku roku vylosují téma, které mají za úkol na Den studentstva zpracovat. Následně musí napsat scénář a připravit vše, co je potřeba na krátké divadelní představení. V programu byly dvě inscenace zaměřené na události listopadu 1939 a 1989.