Prohlídka této monumentální stavby je pro každého nezapomenutelným zážitkem. Uznání patří nejen samotným stavitelům tohoto úžasného díla, ale také všem, kteří přispěli a přispívají jakýmkoliv způsobem k jeho znovuzrození. Zcela unikátně byla například řešena obnova zastřešení celé stavby.

Se vším se může seznámit návštěvník prostřednictvím fotodokumentace umístěné v kostele. Velice pěkná je i informační publikace vydaná Sdružením Neratov, kterou je zde možné získat. Vidět Neapol a zemřít, vidět Neratov a žít! Hezké turistické a kulturní zážitky přeje Josef Kvičera z Klášterce nad Orlicí.