Na mnoha stanovištích mohl každý návštěvník formou zážitkové hry zjistit, kde všude dobrovolníci pracují a jaké jsou možnosti dobrovolnických organizací. V příbězích hledali řešení běžných i mimořádných situací a odpovědi získávali od jednotlivých zástupců daných organizací. Dobrovolnictví je šancí pro každého a všichni návštěvníci zde měli možnost zjistit, jak různorodé a přínosné může být.

Den dobrovolnictví slouží převážně k prezentaci práce dobrovolnických center a dobrovolnictví samotné není obyčejná činnost, ale přináší radost, pocit užitečnosti a nové dovednosti.