V úvodu všechny přítomné pozdravil starosta města Petr Hájek, který popřál klidný advent a veselé Vánoce. Následovalo rozsvícení stromu a vystoupení dětí z mateřské a základní školy, mažoretek a světelná show. Pro všechny bylo připraveno také občerstvení. 

Ilustrační foto
Střet zájmů? Podle vedení obce vůbec nenastal, zastupitel ale skončil