Tématem cvičení je reakce na živelnou pohromu rozsáhlou povodeň, k řešení situace bude nutné aktivovat krizové štáby všech úrovní, tedy obcí, obcí s rozšířenou působností, kraje, základních složek integrovaného záchranného systému a součinnostních orgánů a organizací v rámci Pardubického kraje. Hlavním cílem cvičení je ověření fungování systému krizového řízení v kraji, vzájemného předávání informací a prověření praktického zpracování nezbytných řídících a informačních dokumentů.

Městská policie. Ilustrační foto.
Schizofrenik ohrožoval rodinu