S projevy vystoupili starostka Magdaléna Peterková a hejtman Martin Netolický, v dalším programu zahráli smíšený pěvecký sbor Bendl, žáci a učitelé ZUŠ, dětský pěvecký sbor Kajetánek a taneční orchestr pod vedením Milana Špičáka.