Žáci aktivně prováděli první pomoc, prakticky poznávali stromy a zvířata, zažili pocit nemocného nebo zraněného v sanitce, plnili testy dopravní výchovy, seznámili se s ochranou životního prostředí, tříděním odpadu, zásadami zdravé výživy. Poznali v kostce práci příslušníků všech složek integrovaného záchranného systému," informovala o průběhu dobříkovská škola, která je pod akcí podepsána.

Krom ní se zúčastnily školy z Mýta, Zámrsku, Vraclavi, Knířova, Českých Heřmanic, Zálší, Srubů a Tisové.