Pro rok 2018 knihovna připravila celkem 8 nejen historických přednášek a to každý měsíc kromě letních prázdnin a prosince. Letos poprvé budou přednášky doplněny prezentacemi lidového stavitelství.