Tyto oslavy byly pomyslným vrcholem celoročního programu, který v našem městě zahrnoval na dvacet výstav, koncertů, přednášek a dalších akcí. V sobotu v podvečer začal program na náměstí vystoupením Black Bandu. Následoval videomapping – promítání na fasády domů na náměstí věnovaný historii města. Následovalo vystoupení seskupení GENERACE a další promítání videomappingu. Celý sobotní večer zakončil slavnostní ohňostroj.

V neděli 28. října začal program v kostele Nanebevzetí Panny Marie slavnostní bohoslužbou. Poté se na Mírovém náměstí začali scházet zástupci nejen sportovních a kulturních spolků a sdružení, ale také hasiči, vojáci a také široká veřejnost ke slavnostnímu průvodu k památníku odboje – bubnujícímu legionáři.

Poté se všichni přítomní přesunuli do parku Československých legií, kde byl mimo jiné zasazen strom republiky.

Celé nedělní oslavy zakončil v Roškotově divadle slavnostní koncert symfonického orchestru DECAPODA a jeho hostů.