Výsledkem je dohoda o koncepci optimalizace, jež umožní přípravu detailního řešení dopravní obslužnosti v regionu. Budoucí jízdní řády budou předmětem dalších jednání.
Proti optimalizaci se na únorovém jednání ostře postavil starosta Dlouhé Třebové Jaroslav Kašpar. Jednoznačně odmítl jednat o možnosti, že by v nákladně opravené stanici vlaky nezastavovaly. Jeho stanovisko podpořili v petici i občané. Kraj ho akceptoval a přišel s příslibem, že pětasedmdesát procent osobních vlaků v obci zastavovat bude a navíc obslužnost obce zajistí autobusy na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí. „Jsem rád, že se podařilo najít model, při kterém u nás vlaky zastavovat budou,“ neskrýval spokojenost starosta. „Jednání vyústilo podpisem dohody s příslibem, že počet vlaků se sice sníží, ale rozhodně by se nemělo jednat o vlaky do a ze zaměstnání nebo pro školáky. Navíc nám bude posílena autobusová doprava mezi Ústím a Třebovou. Na Špici například zastaví také linka Svitavy - Rychnov nad Kněžnou, to uvítají lidé zaměstnaní v Libchavách,“ dodal Kašpar s tím, že v obci budou stavět i další dálkové spoje. Neobává se ani většího zatížení místní komunikace a s tím souvisejících nákladů obce.
Optimalizace řeší i dopravní obsloužení území podél trati číslo 260 v úseku mezi Českou Třebovou a Svitavami. Města v této lokalitě budou nadále spojena vlaky, menší obce, ve kterých vlak zastavovat nebude, získají autobusové spojení. To se týká například obcí Semanín a Opatovec.

(tz, miš)