Průtah silnice první třídy číslo 35 Vysokým Mýtem patří k nejsložitějším problémům v sídlech Orlickoústecka vůbec. Provoz na úseku přes město stále vzrůstá, od letošního ledna ho zvýšily kamiony, jejichž majitelé a řidiči volí po zavedení dálničního mýtného náhradní (levnější) trasy, takže směřují na Moravu (nebo z ní) přes Vysoké Mýto a Litomyšl.

Starosta města Martin Krejza tvrdí, že město s obrovským provozem moc „nehne“, neboť komunikace patří státu: „Již několik let vyvíjíme úsilí, aby se provoz odvedl na obchvat, který by vznikl za městem v úseku od Zámrsku k Hrušové. Zatím ani nevíme, kudy povede trasa zamýšlené rychlostní komunikace R 35. Dvě silnice by se asi nestavěly, trváme stále na tom, aby se odvedl provoz z města.“ Na průtahu je vyznačeno několik přechodů pro chodce, na dvou křižovatkách jsou v činnosti semafory. Jak se však zdá podle názorů obyvatel i počtu dopravních nehod na „pětatřicítce“, jsou to pořád nedostatečná opatření, aby se ochránily životy a zdraví lidí.

Od druhé poloviny ledna letošního roku zaznamenává stacionární měřicí zařízení („radar“) instalované při vjezdu do města nedodržení nastavené rychlosti.

Pomůže podchod?

„Hříšníků“ jsou již stovky, s prvními desítkami těch, kteří spáchali přestupek a vjeli do města vysokou rychlostí, vede radnice správní řízení. Zkušenosti ukazují, že zvláště ve večerních hodinách a v noci neváhají někteří řidiči „trhat rekordy“ při spěšném průjezdu městem. Také tento fakt potvrzuje skutečnost, že „pětatřicítka“ je vlastně stále dějištěm nápadného počtu dopravních událostí, byť se jich hodně stává také na silnici I/35 před a za městem. Průtah označovali někteří z lidí, které jsme oslovili v anketě, běžně za hrozný až šílený. Některým by vyhovoval vyšší počet přechodů, objevil se i názor, proč nejsou ve městě podchody místo přechodů. Z mnohých odpovědí však také vyplynulo pouhé konstatování o provozu na „pětatřicítce“: lidé jsou už prakticky zvyklí na soustavnou a neustávající dopravní zátěž.

„Bydlíme na Pražské ulici, není tam přechod pro chodce, lidi by ho jistě docela uvítali, jsme pro něho také,“ shodly se v názoru Jana Poymanová a Renata Kubová. „Doprava na silnici I/35 je nejhorší, pomohl by obchvat, jenže se plánuje už dlouho,“ konstatoval stručně Jaroslav Janků. Také Marie Svobodová se přiklonila k názoru, že ke klidu ve městě by pomohl obchvat města, kam by se mohla odvést převážná část dosavadního náročného provozu. „Obchvat Vysokého Mýta se pořád odsouvá, je už v nedohlednu, je jen jeden podchod pod silnicí, na přechodech se doprava také zdržuje. Přecházení, i když je to na přechodech, je pro chodce nepříjemné,“ nenechala si pro sebe konkrétní postřehy z I/35 Dana Kroupová.

Námět k diskusi

Přijďte debatovat o těžkostech souvisejících s průtahem silnice číslo 35 a možnostmi vyřešení nelehké situace dnes od 15 hodin na náměstí Přemysla Otakara II. se starostou města Martinem Krejzou. Dozvíte se nejnovější informace o problematice, která trápí každého obyvatele Mýta.