Krajští radní projednali výsledky výběrového řízení. První investice se týká stavebních úprav areálu školy ve Vysokomýtské ulici, druhá pak rekonstrukce střechy objektu na Tyršově náměstí. Jména vítězných firem hejtmanství zveřejní po podpisu smlouvy.

Zprávu s nadšením potvrdil ředitel školy Jaroslav Studnička. „Ano, je to pravda a jsme za to velmi rádi,” řekl Studnička a popsal, jaké jsou plány. „Jsou to dvě stavební akce. Kompletní obnova střechy na objektu školy Tyršovo náměstí 220, což je stavba komplikovaná svým umístěním v těsné zástavbě, s omezeným přístupem ke staveništi a tím, že je to budova s historickou hodnotou. Druhá je zásadní rekonstrukce objektu Vysokomýtská 1206,” vysvětlil ředitel.

V tomto objektu probíhá vzdělávání studentů oborů s výučním listem, teoretická i praktická část. „Stavbu, na kterou se velice těšíme, poněkud pozdržela nutná změna v územním plánu města,” dodal Studnička.

Nová střecha

Že je rekonstrukce potřeba, potvrdil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Obchodní akademie a střední odborná škola v Chocni sídlí hned v několika areálech ve městě.

V rámci budovy na Tyršově náměstí, kde jsou vyučovány obory cestovní ruch a veřejnoprávní činnost, chceme kompletně zrekonstruovat střechu budovy včetně nového střešního pláště a krytiny,” přiblížil hejtman.

close Budovy obchodky v Chocni. info Zdroj: OA Choceň zoom_in Budovy obchodky v Chocni.

Stávající funkční komíny na této budově plánuje kraj opravit, nefunkční komíny zbourat. Opravy se dočkají také konstrukce věží včetně pláště a krytiny.

Součástí opravy střechy bude i oprava atiky. „Celá tato investice, která bude plně kryta z krajského rozpočtu, vyjde na 25,8 milionu korun včetně daně,“ uvedl Netolický s tím, že předpokládané předání staveniště je v březnu s dokončením prací do konce listopadu letošního roku.

Přibude výtah

Stavebních úprav se dočká také areál ve Vysokomýtské ulici, kde se studenti připravují na obory cukrář, kuchař, číšník a prodavač.

Podrobnosti popsal krajský radní pro oblast školství Josef Kozel. „V tomto areálu řešíme stavební úpravy a nástavbu objektů B a D, bourání spojovacího krčku mezi objekty A a B a dostavbu výtahu pro dopravu surovin ze dvora do objektu B,” uvedl Kozel.

Obnovou projdou dva objekty školy. Kompletně hotovo má být příští rok na jaře.

V plánu je zde také provedení přípojek vodovodu, plynu a instalace nových rozvodů splaškové a dešťové kanalizace v prostoru dvorní části.

Součástí jsou také terénní úpravy stávajícího dvora areálu školy. Podle projektové dokumentace by tato část rekonstrukce měla vyjít na 16,3 milionu korun včetně daně.

Náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek popsal následující kroky. „Do výběrového řízení jsme obdrželi celkem 13 nabídek, z nichž byla jako ekonomicky nejvýhodnější vyhodnocena nabídka ve výši 15,6 milionu korun včetně daně.

Na konci března by mělo dojít k předání staveniště dodavatelské firmě s tím, že celá investice je rozdělena do tří etap, z nichž ta poslední bude ukončena do konce března příštího roku,“ sdělil Línek.