Zvýší prestiž

“Pouze v příjemném a přátelském prostředí lze dosáhnout dobrých výsledků. Nechceme ustrnout, chceme pořád dál, stále výš, chceme se stále zlepšovat. Chceme usnadnit absolventům vstup na trh práce nejen v České republice, ale i v zahraničí. Dále chceme objektivně zjistit kvalitu školy, zvýšit její prestiž a využít výsledky certifikace k dalšímu rozvoji školy,” uvedl její ředitel Jaromír Doležal. “Jedinečné je, že absolventi školy mohou tento mezinárodní certifikát uplatnit kdekoli na světě. Pro studenty je to signál, že studovali na škole, kde to mělo smysl. Škola se však musí snažit každý rok o to, aby její rating zůstal minimálně na této hodnotě,” konstatoval Milan Seifert.

Nové symboly

Mezi gratulanty byli mj. představitelé města, úřadu práce, dalších institucí a škol. Přijeli i zástupci Pardubického kraje. “Tato škola patří mezi nejlepší školy v našem kraji a pokud by certifikaci nepředcházela její kvalita, těžko by ji získala,” glosovala ocenění Marie Málková, radní Pardubického kraje pro školství, sport a volnočasové activity.

Součástí slavnostního setkání bylo též představení nového znaku a standarty školy z dílny významného českého heraldika Zdeňka Velebného. Symboly školy by měly posílit identifikaci studentů a pedagogů se školou, podpořit pocit sounáležitosti a upevnit postavení školy vzhledem k veřejnosti. Mj. budou využity ve větší míře při oslavách 50. výročí školy v příštím roce.