Z podkladů, jež mají na krajském úřadě k dispozici, vyplývá, že velké škody jsou na Chrudimsku, Lanškrounsku a Českotřebovsku i Litomyšlsku. Škody na majetku byly předběžně vyčísleny na 50 milionů korun, týkají se i veřejné zeleně i lesních porostů, jež byly v některých partiích zcela zničeny. Obce evidují i poškozené střechy kostelů a historických památek, největší podíl škod je však na komunikacích, mostech i dopravním značení. „Na obnovu obecního a krajského majetku, který byl postižen živelní pohromou, je možné využít program vyhlášení ministerstvem pro místní rozvoj,“ upozorňuje Línek. Program umožňuje poskytnout dotaci ve výši až 80 procent nákladů na obnovu majetku obcí a 50 procent v případě krajského majetku. „Program ale neumožňuje podpořit obnovu majetku fyzických a právnických osob mimo obce a kraje,“ konstatuje Línek. Fyzické a právnické osoby tedy musejí obnovu majetku řešit výhradně prostřednictvím pojišťoven. Náležitosti žádostí o případnou dotaci najdou představitelé obcí na webových stránkách ministerstva. Žádosti bude možné podávat minimálně do konce letošního roku.

PETRA SOUKUPOVÁ