V roce 2022 byly finančním odborem městského úřadu v Letohradě lidem, kteří přicházeli do České republiky z Ukrajiny v souvislosti s válečným konfliktem, prominuty místní poplatky za obecní systém odpadového hospodářství. Pro rok 2023 finanční odbor rozhodnutí o prominutí poplatků již nevydá.

„Upozorňujeme osoby, které na území města pobývají s vízem strpění, že musí nově v roce 2023 uhradit místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a poplatek ze psů, pokud jsou držiteli psa,” sdělila Zuzana Mačátová z finančního odboru města Letohrad.

Zároveň chce vedení města požádat ostatní občany, kteří jsou v kontaktu a pomáhají uprchlíkům žijícím v Letohradě, aby je na tuto skutečnost upozornili.