Jak uvedla matrikářka městského úřadu Milada Flídrová, ke včerejšímu dni se už letos rodičům z Ústí narodilo sto osm dětí, devadesát pět z nich bylo přitom oficiálně přivítáno v rámci tradičního obřadu. „Je pravdou, že po revoluci se na vítání občánků část lidí dívala jako na jakýsi socialistický přežitek, postupem času se ovšem tento názor změnil a zájem opět vzrosl. My zveme na vítání všechny děti, které se narodily matkám s trvalým bydlištěm v Ústí nad Orlicí. Někdy se nám ale ozvou i rodiče, kteří tu žijí přechodně, nebo i cizinci. Zájem o vítání prostě je a naše pozvání přijme velká většina z oslovených,“ prohlásila matrikářka.