„Podporujeme prvky duálního vzdělávání, kdy se firmy podílejí na odborné praxi žáků. Díky této spolupráci mají žáci možnost pracovat s moderní technikou a firmy mohou do budoucna získat kvalifikované pracovníky. Tato učebna je dalším výraznou podporou českotřebovské technické škole ze strany průmyslového sektoru," sdělil Bohumil Bernášek, radní pro školství.

Nová učebna bude sloužit pro výuku odborného výcviku pro strojní a elektrotechnické obory. Také bude sloužit žákům prvního ročníku k základnímu zámečnickému výcviku.

Škola dlouhodobě spolupracuje s firmou CZ LOKO, která nepřerušila podporu školy ani v dobách průmyslové krize. Na učebnu přispěla částkou 300 tisíc korun. Zbylých 250 tisíc zaplatila škola ze svých prostředků.

Ceny města znají své majitele.
Ceny města znají své majitele