K volební urně se můžete vydat do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební lístky by měl každý oprávněný volič dostat do poštovní schránky v místě trvalého bydliště, a to nejpozději tři dny před volbami. K dispozici budou také ve volebních místnostech. Při volbách do EP je jediný volební obvod, kterým je celá Česká republika. Vybírá se z kandidátek 39 politických stran. Úspěšná bude ta, která překročí hranici pěti procent. Můžete také zakroužkovat dva kandidáty, kterým chcete dát preferenční hlas.

(reh)

Kamion zatarasil celou silnici.
Kamion zatarasil celou silnici