Sešly se totiž jen zhruba dvě desítky účastníků, z nich ovšem větší část tvořili lidé „zaujatí“, tedy představitelé města a ti, kdo jsou na projektu nějakým způsobem zainteresovaní, pracují kupříkladu v odborných komisích města. I přes skutečnost, že bylo diskuzní fórum anoncováno v Informačním listu radnice, který je zdarma distribuovaný do všech ústeckých domácností, „ryzí veřejnost“ reprezentovali pouze jednotlivci.

Mapa nedostatků a návrhů jejich řešení

Projekt realizuje město Ústí nad Orlicí z finančních prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí České republiky za spolupráce s Nadací Partnerství Brno a ústeckou manažerskou společností OHGS. „Smyslem projektu je mapovaní města, jeho silných a slabých stránek, různých lokalit a zákoutí. Výsledkem by pak měla být určitá mapa, ve které by se měly zobrazit všechny nedostatky a samozřejmě i všechny návrhy řešení, jak tyto nedostatky odstranit nebo jak dotčené lokality rozvíjet a vylepšovat,“ přiblížil záměr starosta města Petr Hájek.
„Projekt zpracovává Nadace Partnerství, podněty může získat od občanů na diskuzích nebo přímo v terénu. Může jít o různé aktivity, kupříkladu propojení města s částmi Knapovec a Černovír chodníky nebo cyklostezkami, ale zároveň to může být třeba rozmístění městského mobiliáře, úprava některých lokalit a podobně, od větších investic až po naprosto drobné úpravy stávajících míst,“ dodal starosta.

Další setkání plánují na podzim

„Bylo to první setkání, v němž šlo hlavně o sběr všech informací. Informace ale shromažďujeme i prostřednictvím dotazníkové ankety, kterou jsme k projektu připravili. Plánujeme ovšem ještě další dvě diskuzní schůzky, na nichž se budou opět veřejně náměty a návrhy projednávat. První z nich by se měla uskutečnit někdy začátkem podzimu, hovořit by se už mělo o konkrétních tématech a lokalitách, které vzešly ze středeční diskuze a ankety. Mapování by mělo dostat konkrétnější podobu, na které by pak stavěla podoba finální,“ pokračoval starosta.

Ústečtí radní chystají i „Kotel“

A proč podle starosty Ústečtí na úvodní diskusní podvečer nepřišli? „Setkání bylo cíleně zaměřeno na projekt Město pro lidi, na lokality, na náměty a nápady. Možná to až tak lidi netáhlo,“ myslí si Petr Hájek. Jak ale dodává, věří v úspěch jiného setkání plánovaného na 12. květen. „V souladu s naším programovým prohlášením připravujeme besedu vedení radnice s veřejností, a to nad nad problematikou města globálně. Bude to svým způsobem takový ´Kotel´ nebo ´Máte slovo´. Tam se ukáže, zda a jaký mají lidé o město zájem,“ uzavřel nejvyšší radní.