V otázce zařízení a jeho vybavení panuje v celku shoda. Je jen otázkou finančních prostředků, jaká je úroveň prostředí, ve kterém se staří lidé pohybují. Na otázku personálního zabezpečení péče však nelze najít jednoznačnou odpověď. Hlavním problémem je nedostatek personálu, který by se o seniory postaral. „V souvislosti se změnami, které chystáme v letošním roce, budeme doplňovat náš tým o pracovníky přímé obslužné péče. Chybí nám také lidé, kteří by obyvatelům našeho domova věnovali svůj čas třeba jako dobrovolníci na volnočasové aktivity," sdělila Alena Fiedlerová, ředitelka Centra sociální pomoci v Litomyšli. Tento problém neřeší sama. Obdobné hlasy se ozývají i z dalších zařízení.

Lidí je v sociálních službách stále nedostatek. Tento fakt potvrzuje i ředitel Domova pro seniory ve Sloupnici Miroslav Šteyer. „Míra nezaměstnanosti je dnes velmi nízká a najít kvalitní pečovatele a pečovatelky je obtížné. Nejde jen o jejich profesionální kvality, ale i o morální hodnoty a přístup k seniorům."

Souhlasí i ředitelka Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě Monika Dvorská. „V průběhu pěti let se velmi změnila cílová skupina. V naší péči přibývá seniorů, jejichž schopnost o sebe pečovat je již značně snížená. Proto i my rozšiřujeme náš tým."

Začít řešit problémy dříve, než by hrozilo zavírání zařízení, je pro ředitele povinností. Paradoxně jim nenahrává do karet ani fakt, že je ve společnosti trend přenášet zodpovědnost v péči na rodiny. Zdravotní stav klientů, kteří se dostávají do péče sociálních zařízení, se zhoršuje. „Většinou se pak jedná o klienty s potřebou čtyřiadvacetihodinové péče, kterou již v domácím prostředí z různých důvodů nemohou zabezpečit," vysvětlila Alena Fiedlerová.

Obavy, že by se v nejbližší době nějaké zařízení na Svitavsku nebo Orlickoústecku zavíralo, nejsou na místě. Obavy vycházejí z budoucnosti. „Mnoho pracovníků jsou takzvané ´staré gardy´, kde je obrovská zodpovědnost za kvalitu péče, organizaci i za klienty. Nově nastupující generace mají často specifické požadavky na pracovní dobu, pracovní náplň, zodpovědnost," dodala Alena Fiedlerová.

Kromě stálých pracovníků mohou situaci zlepšit i dobrovolníci. „Hledáme lidi, kteří by rádi věnovali třeba hodinu týdně člověku, který by si rád poslechl čtení z knížky, podíval se na tabletu na fotky nebo si prostě jen obyčejně popovídal. Pokud by kdokoli měl o práci v zařízeních zájem, stačí zvednout telefon," zní od ředitelů unisono.