Město je jedním ze čtyř českých a pěti polských sídel, která se účastní projektu „Vojensko–historické rekonstrukce v česko–polském příhraničí“. Vedoucím partnerem je Klodzko. Hlavním cílem je společné financování a společná propagace všech historických bitev pořádaných v česko–polském příhraničí. „Projekt se zpracovává na tři roky. Králíky se připojily s akcí Cihelna,“ potvrzuje starostka Jana Ponocná. Projekt by měl mít nezanedbatelný finanční efekt, do rozpočtu by měl za tři roky přinést zhruba milion osm set tisíc korun.

Vedení města jednalo o první etapě projektu plánování sociálních služeb. Králičtí radní v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, který platí od loňského ledna, zřídili pracovní skupinu pro oblast plánování sociálních služeb. „Členové pracovní skupiny mapovali v průběhu loňského roku zdejší situaci a současně zjišťovali potřeby občanů. Zastupitelům byl předložen návrh dalších kroků, a to přímo v Králíkách i v oblasti spolupráce s obcemi mikroregionu, tedy Červenou Vodou, Dolní Moravou, Mladkovem i Lichkovem,“ říká starostka.

Sociální služby v regionu zcela jistě zkvalitní i plánovaná výstavba domu s pečovatelskou službou. Ta byla plánována už dříve. Na stavbu je vydáno územní rozhodnutí, v současné době Králičtí zpracovávají žádost o dotaci na financování. „Náklady na stavbu jsou odhadnuty přibližně na padesát milionů korun,“ upřesňuje Jana Ponocná. Projekt počítá se čtyřmi desítkami bytů v domě a souvisejícím zázemím.

Z programu regenerace městské památkové zóny byla rozdělena dotace ve výši milionu a 140 tisíc korun ze státního rozpočtu. Suma 175 tisíc je určena na opravu fasády hotelu Zlatá Labuť, částka 559 tisíc na opravu střechy domu čp. 359. Čtyři sta šest tisíc je vyčleněno na opravu fasády v ambitech Kláštera.

(pá)