Přivaděče projekčně a stavebně připravuje kraj s tím, že rozhodující měrou se na jejich financování bude podílet stát. „Nyní ale celkové náklady na všechny připravované přivaděče narostly přibližně o jednu miliardu korun,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice Roman Línek.

Přesto vedení kraje nemá v úmyslu stavby oddalovat. „Nechceme omezovat investiční činnost, ale budeme hledat úspory spíše v provozní stránce rozpočtu,“ dodal Línek.

Ceny se zvyšovaly už minulý rok, nyní ale rostou dál. Například v úseku z Černé za Bory do Dašic je nyní předpokládaná hodnota stavby silnice téměř 340 milionů korun, což je o 140 milionů více, než se plánovalo.

„U napojení na mimoúrovňovou křižovatku u Dašic se pohybujeme na částce 560 milionů korun, zatímco v roce 2017 jsme na to vyčlenili 248 milionů korun. Nejen o těchto stavbách budeme chtít se Státním fondem dopravní infrastruktury jednat, jelikož v souhrnu jsme na rozdílu, který přesahuje jednu miliardu korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

„Pociťujeme sílící napětí z důvodu růstu cen vstupů a nedostatku některých druhů materiálů a výrobků,“ dodal Línek.

Růst cen netrápí jen velké investory, ale i domácnosti. Například Jaroslav Pešek z Býště si plánuje na zahradě postavit verandu. „Jsem rád, že jsem si koupil ztracené bednění už loni, protože teď bych za něj dal dvojnásobek. Nevím, co bych dělal, kdyby mi nějaký materiál scházel. Asi bych verandu neměl,“ pokrčil rameny Pešek.

close Mapa přivaděčů pro D35 v Pardubickém kraji. info Zdroj: ŘSD zoom_in Mapa přivaděčů pro D35 v Pardubickém kraji.

Pode Jiřího Morávka ze stavební firmy Ječmínek z Pardubic má na realizaci staveb vliv i dlouhodobý převis poptávky. Výrobci nestíhají vyhovět všem zájemcům. Navíc se zpřísňují normy staveb a výroba materiálů již není schopna reagovat zvýšením své kapacity.

„Chybí především cihly a tepelná izolace jako skelná vata a polystyren,“ zdůraznil Morávek.

Za poslední rok se navíc významně zvedly ceny ropy a plynu, což zvyšuje náklady už při výrobě.

„Cena výrazně vzrostla a kupujeme násobně dráž, než byl předpoklad v rozpočtech. Dlouho se čeká na dodání,“ zhodnotil současnou situaci Morávek.

Zvyšující se ceny ohrožují i samotné dokončení staveb. Firma Ječmínek se prý snaží dokončit vše, co měla nasmlouváno. „Ale kvůli vysokým cenám se bohužel zvyšují naše náklady na realizaci. A hlavně hrozí přerušení výstavby v případě čekání na dodání nedostatkových materiálů,“ zhodnotil Morávek.

Najdou se i firmy, které náhlé zvýšení cen od stavby odradí. A to i u krajské zakázky „V jednom případě se stalo, že firma, která vyhrála zakázku ve výběrovém řízení, nakonec odstoupila od smlouvy, a to z důvodu velkého zvýšení ceny izolantů v mezidobí,“ uvedl Línek.

Infoblok: V tomto roce by měly být dokončeny dálniční přivaděče D35 mezi Černou za Bory a Dašicemi (II/322), napojení II/322 na Dašice, propojení silnice I/35 mezi Dašicemi a Býští, silnice II/312 mezi obcí České Libchavy a Žamberkem. Jako poslední vznikne napojení silnic II/312 na Vysoké Mýto, které je zatím plánované na rok 2023 až 2025.