O hrad se více než dvacet let stará občanské sdružení Sbor pro záchranu hradu Lanšperka, které ale v poslední době těžko hledá společnou řeč s vedením obce Dolní Dobrouč.

Bez varování

„Spolupráce obce Dolní Dobrouč se Sborem pro záchranu hradu Lanšperku v posledních letech postupně ustala. Poslední vzájemná komunikace týkající se konkrétních záležitostí se zříceninou hradu Lanšperk byla v roce 2008 a pak následovala schůzka s projektantem, architektem Klimešem v roce 2013," potvrdil starosta Dolní Dobrouče Pavel Šisler s tím, že osobně nezaznamenal žádnou další aktivitu sboru. „Důvody nečinnosti mi nejsou známy," dodal starosta.

Sbor však jako poslední kapku od obce vnímá vypovězení prostor, kde skladoval především nářadí. „Přišlo to jako blesk z čistého nebe, bez jakéhokoli varování," uvedl k vypovězení nájemní smlouvy na místnost v hospodě v Lanš-perku jednatel sboru Libor Kubišta. Nájemní smlouva na užívání byla uzavřena v roce 1995 na dobu určitou – do konce roku 2010. Poté byla prodloužena na dalších pět let. Začátkem loňského roku však sbor dostal vyhazov.

Jak tedy aktuálně situace vypadá? Hrad chátrá, sbor od obce necítí snahu k nápravě a obec dosud realizovala jiné investiční akce – dokončení druhé etapy kanalizace či rekonstrukce mateřské a základní školy. „Obec Dolní Dobrouč bude v budoucnu činit postupné kroky vedoucí ke konzervaci zříceniny dle zpracované projektové dokumentace z roku 2013. Vše bude záviset na finančních možnostech obce a získání dotací k tomuto účelu," přiblížil starosta Pavel Šisler. Hrad je tedy evidentně v pořadí.

Nejrušněji bylo na hradě v roce 2006. Tehdy byla opravena obvodová zeď, v následujícím roce proběhla z iniciativy Regionu Orlicko-Třebovsko v rámci projektu výstavby cyklostezek instalace vyhlídkové plošiny, již zmíněného osvětlení a upraveny byly přístupové cesty. Od té doby je však na hradě stále ticho a klid, rušené jen občasnými návštěvami turistů či hlukem při pořádání pravidelných akcí. Ostatně – letos už dva pochody uspořádali a třetí je čeká 5. prosince.

Nečinnost odmítají

Jednatel sboru Libor Kubišta údajnou nečinnost přisuzuje právě tomu, že obec nepodává pomocnou ruku. „V tuto chvíli neprovádíme žádné aktivity, které by směřovaly ke stavební činnosti na hradě. Věnujeme se spíše propagační činnosti, kterou chápeme jako jednu z možností, jak propagovat náš sbor i hrad Lanš-perk," uvedl Libor Kubišta s tím, že se rozhodně nevyhýbají dalším aktivitám.

„Pokud se změní názor obce Dolní Dobrouč na lanšperský hrad, chceme opět spolupracovat na jeho faktické záchraně. Prozatím je ale hrad obcí vnímán jako nepříjemná kupa kamení, přinášející jen a jen potíže," nešetří kritikou na adresu obce příspěvek na oficiálním webu sboru.
Vztahy mezi obcí i sborem jsou velmi komplikované. A až najdou společnou řeč, možná se dočká i Lanšperk.